Oya Adıyaman
Oya Adıyaman
Yazarın Makaleleri
Kadınlar seçme seçilme hakkını nasıl kazandı?
Atatürk'ün etkisi neydi? Biz kadınlar için seçmek ve seçilmek hiç de kolay olmadı. Cumhuriyet 1923'te ilan edildikten sonra sadece erkeklerin seçme ve seçilme hakkı vardı. Kadınlar bu hakkı kademe kademe kazanabildi. Cumhuriyet döneminde...
Ata'mızın Son Günleri
Atatürk artık hastalığının siroz olduğunu biliyordu. Fransızca bir tıp sözlüğünde bu hastalık üzerine bir yazı okumuş ve ardından ağzından şu sözler dökülmüştü. 'Demek ki artık günlerim sayılı.” O gün doktoru bir kez...
Ülkeleri Savaşlar mı Eğitim mi kurtarır
Kurtuluş Savaşı'nı planladıysa bundan sonrası içinde planları mevcuttu. Eğitim için kafasında oluşturduğu makro eğitim planını devreye soktu. Böylece bugünün sosyal ve ekonomik yapısının temellerini atılmış oldu. Söz konusu...
Depreme karşı çocuklarımızı eğitmekle başlamalıyız
Deprem geçtiğimiz günlerde yine kendini bize hatırlattı. Oysaki hepimiz İstanbul'da çok büyük bir deprem olacağını biliyoruz. Yıllardır söylenen bu konuyu unutmuş gibiydik. Bugünlerde herkes deprem esnasında ne yapabileceğimizi konuşuyor....
Kadın neden okumalı
Kadını hor görüp aşağılayan görüşlerin kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanır. Birçok din yorumcuları, tıpkı bugün olduğu gibi, kadını, 'acı¬ların kaynağı”, 'günahın sembolü”, 'şeytanın aracı” gibi...
Eğitimde Başarı İçin El Ele
  McKinsey ; Company'nin, ‘Eğitimde Başarı Faktörleri' çalışmasına göre bir ülkenin eğitimde başarıyı yakalaması için beş temel faktör var. Birinci faktör öğretmen kalitesi; Öğretmenlerin kalitesi, öğrencinin öğrenme...