Kitaplarda VH ve İT Cemiyetleri ve Babıâli Baskını

Atatürk Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ve İttihat ve Terakki Milli Eğitim Bakanlığı tarih ders kitaplarında nasıl anlatılıyor?

8. sınıfta okutulan ve MEB Yayınları’ndan çıkan “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında Vatan ve Hürriyet Cemiyeti şu şekilde yer almıştır:

“1905’te ‘kurmay yüzbaşı’ rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Ordu emrine atandı. Şam’da iken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 1907 yılına kadar Şam’da kalan Mustafa Kemal, buradan merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhının Selânik şubesine atandı. Mustafa Kemal, Selânik’te iken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu.” (sayfa 27)

Top Yayıncılık’tan çıkan 8. sınıf “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında da şu şekilde yer almıştır:

“Mustafa Kemal, Selanik’te olduğu İstanbul Hükümeti tarafından öğrenilince yine gizlice Şam’a döndü. Stajını tamamladıktan sonra 13 Ekim 1907’de merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhına atandı. Bu ordunun Selanik’teki biriminde görevlendirildi. Mustafa Kemal Selanik’e gelmeden önce Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin buradaki şubesinin kurucusu olan arkadaşları ‘İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuşlardı. Mustafa Kemal de İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu.” (sayfa 127)

12. sınıfta okutulan “Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında şu ifade vardır:

“Şam’da askerlik görevinin yanı sıra siyasi faaliyetlerini de sürdüren Mustafa Kemal, burada Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Ali Fuat’ın (Cebesoy) desteğiyle Beyrut’ta cemiyetin bir şubesini açtı. Suriye’de istediği gibi faaliyetlerini sürdüremeyen Mustafa Kemal, gizlice Selanik’e geçti ve orada da cemiyetin başka bir şubesini açtı.” (sayfa 24)

Atatürk’ün belli bir dönem içinde yer aldığı İttihat ve Terakki Cemiyeti, 23 Ocak’ta hükümetin toplandığı Babıâli’ye Enver Paşa öncülüğünde bir baskınla Kamil Paşa’nın istifa ettirilmiş ve Mahmut Şevket Paşa Sadrazam yapılmıştır. Tarihe “Babıâli Baskını” olarak geçen olay ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin “tam iktidarı” başladı.
Bu baskına “darbe” dense de vatanı korumak için gerekliydi. Baskın ile iktidarın tam denetimine alınmasıyla;

a) Edirne Bulgarlardan alındı.
b) Bağımsız, milli devlet modeli pekiştirildi. Milli birlik önündeki dinsel yasa ve uygulamalar zamanla azaltılmaya başlandı. Adli kapitülasyonlar kaldırıldı. Din mahkemelerinin varlığı Avrupalıların, azınlıkların yargılanmalarına müdahil olma, Türk mahkemelerinin yetkisine itiraz hakkı veriyordu.
c) Milli ekonomi uygulamasına geçildi. 5 Eylül 1914’te tek taraflı olarak kapitülasyonlar kaldırıldı. Bu, ekonomik bağımsızlık demekti. Millileştirmelere gidildi. Atatürk’ün devletçi ekonomisi 1. Dünya Savaşı koşullarında filizlendi.
d) Ordu düzene sokuldu ve 1. Dünya Savaşı’nda direndik.
e) Milli kurtuluş savaşımızın fitilini ateşledi. Türk Milleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda ölümüne savaşmasını sağlayarak milli mücadele için gerekli motivasyonu sağladı.
f) Cumhuriyet devrimini yapan kadro birikimini sağladı.

 

Rakı markası ve Diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, alkollü içecek üreten bir şirkete ait markada 'âlâ' ifadesinin geçmesi üzerine açılan davada, Allah’ın sıfatlarından birinin marka olarak kullanılmasının dinen uygun...

‘Diyanet’in Fetvaları’ 

Diyanet, son yıllarda kullanılmaya başlanan 'fetva' kavramıyla yasaları kendince ortadan kaldırmak, dönüştürmek istiyor. Diyanet’in aile, sosyal yaşama, nişanlanmaya, evlenmeye, boşanmaya, mirasa, ticarete vb binlerce...

İhtiyaç listemizde kitap kaçıncı sırada?

Özellikle son 16 yıldır TÖMER’in araştırmalarına göre okuma alışkanlığımızdan hızla uzaklaştık. Dünya’da ve ülkemizde kitap okuma alışkanlığının hızla gerilemesinin başlıca nedenleri arasında teknolojinin getirdiği...

Merminin iktidar kurtaran serinliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bir merminin fiyatı nedir biliyor musunuz?” özdeyişini telefonumdaki haber sitesinin manşetinde ilk okuduğumda, Merzifon kitap fuarında okurlarla buluşmadaydım. Bu çarpıcı haberin başlığından,...

İş yerinde aşk başkadır!

14 Şubat bilindiği gibi Sevgililer Günü'dür. Sevgi bu hayatta vazgeçilmez bir duygudur ve aşk da bunun çocuksu bir heyecanıdır. Çoğu şey gibi aşkın da...