Kitaplarda VH ve İT Cemiyetleri ve Babıâli Baskını

Atatürk Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ve İttihat ve Terakki Milli Eğitim Bakanlığı tarih ders kitaplarında nasıl anlatılıyor?

8. sınıfta okutulan ve MEB Yayınları’ndan çıkan “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında Vatan ve Hürriyet Cemiyeti şu şekilde yer almıştır:

“1905’te ‘kurmay yüzbaşı’ rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Ordu emrine atandı. Şam’da iken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 1907 yılına kadar Şam’da kalan Mustafa Kemal, buradan merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhının Selânik şubesine atandı. Mustafa Kemal, Selânik’te iken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu.” (sayfa 27)

Top Yayıncılık’tan çıkan 8. sınıf “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında da şu şekilde yer almıştır:

“Mustafa Kemal, Selanik’te olduğu İstanbul Hükümeti tarafından öğrenilince yine gizlice Şam’a döndü. Stajını tamamladıktan sonra 13 Ekim 1907’de merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhına atandı. Bu ordunun Selanik’teki biriminde görevlendirildi. Mustafa Kemal Selanik’e gelmeden önce Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin buradaki şubesinin kurucusu olan arkadaşları ‘İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuşlardı. Mustafa Kemal de İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu.” (sayfa 127)

12. sınıfta okutulan “Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında şu ifade vardır:

“Şam’da askerlik görevinin yanı sıra siyasi faaliyetlerini de sürdüren Mustafa Kemal, burada Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Ali Fuat’ın (Cebesoy) desteğiyle Beyrut’ta cemiyetin bir şubesini açtı. Suriye’de istediği gibi faaliyetlerini sürdüremeyen Mustafa Kemal, gizlice Selanik’e geçti ve orada da cemiyetin başka bir şubesini açtı.” (sayfa 24)

Atatürk’ün belli bir dönem içinde yer aldığı İttihat ve Terakki Cemiyeti, 23 Ocak’ta hükümetin toplandığı Babıâli’ye Enver Paşa öncülüğünde bir baskınla Kamil Paşa’nın istifa ettirilmiş ve Mahmut Şevket Paşa Sadrazam yapılmıştır. Tarihe “Babıâli Baskını” olarak geçen olay ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin “tam iktidarı” başladı.
Bu baskına “darbe” dense de vatanı korumak için gerekliydi. Baskın ile iktidarın tam denetimine alınmasıyla;

a) Edirne Bulgarlardan alındı.
b) Bağımsız, milli devlet modeli pekiştirildi. Milli birlik önündeki dinsel yasa ve uygulamalar zamanla azaltılmaya başlandı. Adli kapitülasyonlar kaldırıldı. Din mahkemelerinin varlığı Avrupalıların, azınlıkların yargılanmalarına müdahil olma, Türk mahkemelerinin yetkisine itiraz hakkı veriyordu.
c) Milli ekonomi uygulamasına geçildi. 5 Eylül 1914’te tek taraflı olarak kapitülasyonlar kaldırıldı. Bu, ekonomik bağımsızlık demekti. Millileştirmelere gidildi. Atatürk’ün devletçi ekonomisi 1. Dünya Savaşı koşullarında filizlendi.
d) Ordu düzene sokuldu ve 1. Dünya Savaşı’nda direndik.
e) Milli kurtuluş savaşımızın fitilini ateşledi. Türk Milleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda ölümüne savaşmasını sağlayarak milli mücadele için gerekli motivasyonu sağladı.
f) Cumhuriyet devrimini yapan kadro birikimini sağladı.

 

Kirazlı konusunda neden alttan alınıyor?

Kazdağları-Kirazlı çevre katliamı konusunu “Neden Bu Kadar Vicdansızlar?” başlıklı yazımda ele almıştım. Konunun bu sefer bir başka ve önemli yönünü ele almaya çalışacağım: devletin...

Montessori yöntemiyle eğitim-2

Montesorrı yöntemine geçen hafta bir giriş yapmıştık. Bu hafta Montesorrı yöntemine göre bir sınıf nasıl düzenlenir?, Sınıf içi uygulamalar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Çocuk okulda olduğu...

Neden bu kadar vicdansızlar?

Son zamanlarda her gün devlet eliyle yürütülen yeni bir doğa katliamı haberini duyuyoruz. * Dünyanın sayılı güzelliklerinden Burdur’un Salda Gölü'ne 'millet bahçesi tesisleri' yapma kararı, *...

Ahlak toplumun temelidir

Çocuk eğitimi, ailede başlar, okul ve çevresiyle birlikte hayat boyu devam eder. Çocuğa ahlaki davranışların kazandırılması eğitimin önemli bir parçasıdır. Ahlak, bizim dini değerlerimizin...

Sol ve sokak

Türkiye'de 1950 li yıllarda çok ciddi bir sol örgütlenme vardı. 1960 lı yıllarda sol örgütlenme sokağa indi. DİSK bugün dahi yapamadığı kadar büyük katılımlarla...