Kitaplarda VH ve İT Cemiyetleri ve Babıâli Baskını

Atatürk Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ve İttihat ve Terakki Milli Eğitim Bakanlığı tarih ders kitaplarında nasıl anlatılıyor?

8. sınıfta okutulan ve MEB Yayınları’ndan çıkan “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında Vatan ve Hürriyet Cemiyeti şu şekilde yer almıştır:

“1905’te ‘kurmay yüzbaşı’ rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Ordu emrine atandı. Şam’da iken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 1907 yılına kadar Şam’da kalan Mustafa Kemal, buradan merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhının Selânik şubesine atandı. Mustafa Kemal, Selânik’te iken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu.” (sayfa 27)

Top Yayıncılık’tan çıkan 8. sınıf “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında da şu şekilde yer almıştır:

“Mustafa Kemal, Selanik’te olduğu İstanbul Hükümeti tarafından öğrenilince yine gizlice Şam’a döndü. Stajını tamamladıktan sonra 13 Ekim 1907’de merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhına atandı. Bu ordunun Selanik’teki biriminde görevlendirildi. Mustafa Kemal Selanik’e gelmeden önce Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin buradaki şubesinin kurucusu olan arkadaşları ‘İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuşlardı. Mustafa Kemal de İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu.” (sayfa 127)

12. sınıfta okutulan “Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında şu ifade vardır:

“Şam’da askerlik görevinin yanı sıra siyasi faaliyetlerini de sürdüren Mustafa Kemal, burada Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Ali Fuat’ın (Cebesoy) desteğiyle Beyrut’ta cemiyetin bir şubesini açtı. Suriye’de istediği gibi faaliyetlerini sürdüremeyen Mustafa Kemal, gizlice Selanik’e geçti ve orada da cemiyetin başka bir şubesini açtı.” (sayfa 24)

Atatürk’ün belli bir dönem içinde yer aldığı İttihat ve Terakki Cemiyeti, 23 Ocak’ta hükümetin toplandığı Babıâli’ye Enver Paşa öncülüğünde bir baskınla Kamil Paşa’nın istifa ettirilmiş ve Mahmut Şevket Paşa Sadrazam yapılmıştır. Tarihe “Babıâli Baskını” olarak geçen olay ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin “tam iktidarı” başladı.
Bu baskına “darbe” dense de vatanı korumak için gerekliydi. Baskın ile iktidarın tam denetimine alınmasıyla;

a) Edirne Bulgarlardan alındı.
b) Bağımsız, milli devlet modeli pekiştirildi. Milli birlik önündeki dinsel yasa ve uygulamalar zamanla azaltılmaya başlandı. Adli kapitülasyonlar kaldırıldı. Din mahkemelerinin varlığı Avrupalıların, azınlıkların yargılanmalarına müdahil olma, Türk mahkemelerinin yetkisine itiraz hakkı veriyordu.
c) Milli ekonomi uygulamasına geçildi. 5 Eylül 1914’te tek taraflı olarak kapitülasyonlar kaldırıldı. Bu, ekonomik bağımsızlık demekti. Millileştirmelere gidildi. Atatürk’ün devletçi ekonomisi 1. Dünya Savaşı koşullarında filizlendi.
d) Ordu düzene sokuldu ve 1. Dünya Savaşı’nda direndik.
e) Milli kurtuluş savaşımızın fitilini ateşledi. Türk Milleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda ölümüne savaşmasını sağlayarak milli mücadele için gerekli motivasyonu sağladı.
f) Cumhuriyet devrimini yapan kadro birikimini sağladı.

 

İnsan neden hayvana işkence yapar

İnsanın şiddete olan eğilimi, küçük yaşlarda oluşmaya başlar. Eğer birey kendisini geliştiremez, duygularını kontrol altına alamazsa yeryüzündeki en korkunç varlığa dönüşebilir. Bir insan öldürmenin...

Erdoğan’ın İmamoğlu ile alıp veremediği

Yıl 1908… II. Abdülhamit istibdadı yıkıldı. II. Meşrutiyet ilan edildi… Türkiye 1908- 1918 arasında 10 yıl meşrutiyetle yönetildi. Atatürk 1923’te halk yönetimi olan cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyet’in 79’uncu yılı 2002’de parlamentodaki üstünlüğü...

‘Konuşan kafasına tokmağı yer’ süreci

Gece saat 3 sularında, kapıya dayanıyor polisler. Çaldıkları kapı, ülkenin yetiştirdiği önemli iktisatçılardan birinin kapısı. Gözaltına alıyorlar, neymiş bir video paylaşmış falan fistan... Mustafa Sönmez'den...

Eğitimin dili sevgi olmalı

Yıllar önce okuduğum ve hiç unutmadığım, beni çok etkileyen bir okul müdürünün eğitim öğretim yılı başında öğretmenlere göndermiş olduğu bir mektuptan bahsederek başlamak istiyorum. “Bir...

Mazbataya da çökeriz, kıdem tazminatına da

Benzin ve otogazda düzenleme... Elektrik ve doğalgaza fiyat ayarı... Üçüncü sınıf skeçlere bile konu oluyor artık kullanılan bu dil. Türkiye bunlara alıştı alışmasına ama...