Kadın neden okumalı…

Kadını hor görüp aşağılayan görüşlerin kökleri, tarihin derinliklerine kadar uzanır. Birçok din yorumcuları, tıpkı bugün olduğu gibi kadını, ‘acıların kaynağı’, ‘günahın sembolü’, ‘şeytanın aracı’ gibi göstermeye çalışmışlardı.

Ülkemizde de durum farksız değildi. Osmanlı döneminde kadın, ikinci sınıf insan durumundaydı. Kadını bu durumdan kurtarmanın yolu ise; devlet yapısını, eğitimi, hukuku, kadının statüsünü lâikleştirmek, kimsenin dinî inancına ve vicdan hürriyetine karışmadan din ile devleti, din ile hukuku ayırmak; aklın ve çağın gerektirdiği yola girmekten geçiyordu.

Cumhuriyetin daha ilk yıllarıydı. Yıllardır süren savaşlar bitmiş artık sıra ülkenin kalkınmasına gelmişti. Atatürk, kalkınmanın eğitimle olabileceğini çok iyi biliyordu.

Kadınlarını eğitmiş toplumlar, nesilleri eğitmiş demekti. Çünkü nesilleri kadınlar yetiştiriyordu. Bugünün kız çocuğu yarının annesidir. Kadın okursa bilinçlenir, kadın okursa öğrenir, kadın okursa çocuklarını da eğitir. O yüzden kadın okumalıydı.

Kadının bilinçlenmesinden korkan gerici zihniyette olan kişiler eski günlerde olduğu gibi bugün de hala kadının okumasını, çalışmasını, topluma karışmasını engellemek için din, ahlak ve namus söylemleriyle kadına hakaret etmekte ve ikinci sınıf insan yerine koymaya çalışmaktadır. Yalnız unuttukları bir şey var. Artık kadın tekrar geriye dönmek istememektedir. Namus, din ve ahlak kimsenin tekelinde değildir. İsmini bile anmak istemediğim bazı kişiler televizyon kanallarından, gazete köşelerinden kadınlara hakaret etmeye, küçümsemeye devam etmektedir. O kişiler hep vardı ve hep olacaklar. Kendini bilmez bu kişilere en güzel cevap ise; Sabiha Gökçenler, Afife Jaleler, Afet İnanlar ve kız çocuklarının okuması için canını dişine takan Türkan Saylanlar olarak karşılarına çıkmaktır.

Bugün bizler anne olarak, öğretmen olarak gelecek nesilleri yetiştiriyoruz. Bizlere bu anlamda çok büyük işler düşüyor. Özellikle cinsiyet eşitliğini sağlamadan bunu başarmamız mümkün değildir.

Cinsiyet eşitliğini sağlamak için de;

  •  Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapılmaması
  • Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması
  • Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilmenin karşısında durulması
  • Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının sağlanması, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması
  • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına evrensel erişimin sağlanması gerekmektedir.

Bunun için de “Hak verilmez alınır” sloganıyla susmadan ve korkmadan haksızlıkların karşında durarak mücadele edeceğiz.

Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur…

Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara’yı kaybettiren hatası

Bir itirafla başlamak gerek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı onca kez tespit edilen ve sonunda mazbatasına kavuşarak belediyeye adım atan Ekrem İmamoğlu'nun seçileceğini pek...

Binali’nin yediği fırça

31 Mart yerel seçimlerinin 17. günü Millet İttifakı'nın adayı CHP’li İmamoğlu mazbatasını aldı… 29 Mart’ta söylemiştim, Adam inatçı, Adam genç, Adam “hak, hukuk, adalet” diyor. Adam “oy namus” diyor. Öyle...

İnsan neden hayvana işkence yapar

İnsanın şiddete olan eğilimi, küçük yaşlarda oluşmaya başlar. Eğer birey kendisini geliştiremez, duygularını kontrol altına alamazsa yeryüzündeki en korkunç varlığa dönüşebilir. Bir insan öldürmenin...

Erdoğan’ın İmamoğlu ile alıp veremediği

Yıl 1908… II. Abdülhamit istibdadı yıkıldı. II. Meşrutiyet ilan edildi… Türkiye 1908- 1918 arasında 10 yıl meşrutiyetle yönetildi. Atatürk 1923’te halk yönetimi olan cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyet’in 79’uncu yılı 2002’de parlamentodaki üstünlüğü...

‘Konuşan kafasına tokmağı yer’ süreci

Gece saat 3 sularında, kapıya dayanıyor polisler. Çaldıkları kapı, ülkenin yetiştirdiği önemli iktisatçılardan birinin kapısı. Gözaltına alıyorlar, neymiş bir video paylaşmış falan fistan... Mustafa Sönmez'den...