İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) düzenlediği forumla, İstanbul’da son 6 yılda yaşanan iş cinayeti rakamlarını açıkladı.

İSİG raporuna göre İstanbul’da son 6 yılda en az bin 154 işçi hayatını kaybetti, bu işçilerden sadece biri sendikalıydı.

İstanbul’da 2013’te 96, 2014’te 198, 2015’te 142, 2016’da 262, 2017’de 230 ve 2018’de 226 işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinin iş kollarına dağılımında ise en yüksek oran inşaat sektöründe oldu.

İlçe bazında işçi ölümlerinde ise 16 ölüm vakasıyla Tuzla birinci sırada. Diğer ilçelerde öne çıkan iş cinayeti rakamları ise şu şekilde: Kadıköy 14, Pendik 14, Ümraniye 13, Kartal 11, Arnavutköy 10.

İstanbul’daki iş cinayetlerinin ölüm sebeplerinin başında ise yüzde 41’lik oranla yüksekten düşme vakaları yer alıyor.

Bunu sırasıyla yüzde 14’lük oranla kalp krizine bağlı ölümler ve yüzde 13’lük oranla ezilme/göçük vakaları izledi. Meslek hastalıklarına ilişkin ölümlerdeyse silikozis kaynaklı 2 vaka tespit edildi.

Verilerin ardından kısa bir değerlendirme yapan İSİG üyesi Murat Çakır, “Özellikle son üç yılda iş cinayetlerinde ciddi artış oldu. Bu da OHAL koşullarının yansımalarından biri. Havalimanı inşaatında olduğu gibi, bu dönemde hak arayan, iş cinayetlerine karşı çıkan işçilere tahammülsüzlük de gözaltı ve tutuklamalarla kendini gösterdi” diye konuştu.

Rapora göre, iş cinayetinde ölen işçilerden sadece bir tanesinin sendikalı olmasının dikkat çekici olduğunu belirten Çakır “Bu da iş cinayetlerine karşı örgütlenmenin ne kadar elzem olduğunu gösteriyor” dedi.