Güzel şeyler olsun istiyor canım!

Memlekette güzel şeyler olsun istiyor canım!Akşam olduğunda eve gelen anne-babaların elinde bir şeyleri olsun istiyorum,Yüzü güleç,
Aklı dingin,
Hayalleri geniş olsun.
Kimse kimsenin himmetine muhtaç olmasın istiyor, her yanım…
Aklım…
Yüreğim…
Önsezilerim…
Hatta hatta kıskançlık yanım bile güzel şeyler olsun istiyor biliyor musunuz?
Güzel şeyleri kıskanmak bile güzel oluyor.
İnsana şevk veriyor,
Heyecan veriyor,
Kendini ispatlama arzusu doğuruyor yüreğin bir tarafında,
O nedenle benim memleketimde güzel şeyler olsun istiyor canım,.
*
Hem çok şey istemiyor ki bu ülkenin insanı…
Bir çift güzel söz…
Bir gülücük…
Biraz sırtını sıvazlama…
Biraz gönlüne yer edecek sohbetler,
Ve ülkeyi yönetenler biraz ülkesi ve insanı için çalıştı mı daha bir şey istemez.
Oracıkta sever seni bu ülkenin insanı.
*
O yüzden değil mi zaten hepimiz birbirimizin;
Amcasıyız…
Dayısıyız…
Halasıyız,…
Teyzesiyiz…
Ağabeyiyiz…
Öyle hitap ederiz birbirimize. Sanki her birimiz, birbirimizin akrabasıymışçasına.
Ondandır işte biz başkalarına benzemeyiz.
*
O nedenledir ya zaten yıllarca;
En masumundan…
En güzelinden…
En samimi olanından…
En içten olanından ne kadar ne varsa hak ediyor yurdum insanı.
Kabul ediyor,
Bağrına basıyor,
Sahipleniyor bir güzel, kendinde var olanı, -ne varsa ve neyi varsa- bölüşmüyor muydu?
Bölüşüyordu ve o yüzden paylaşıldıkça hoş oluyorduk ya!
*
Bayramları da o nedenle çok sevmez miyiz?
Sılayı rahim o nedenle yapılmaz mı?
Sılanın havasını solumak, eşi, dostu akrabayı, arkadaşı görmek isteyişimiz ondan değil midir?
*
Benden-senden denilmeden.
Bu topraklarda yaşanan;
Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Abaza’sı, ve ne kadarı varsa onlarla hep birlikte hepimiz kardeş değil miydik ki bugün böyle bir çıkmazın içinde bir belirsizliğe doğru gidiyoruz.
*
Bu ülke; güzel insanların ülkesi, bu yüzden rahat bırakılmıyor ya, nasıl da bilinmez bu, anlaşılır gibi değil.
Şarkılarda bile “Hepimiz kardeşiz” diye yanık yanık söylenmiyor mu?
Dün koyun koyuna değil miydi ki, bugün birbirimize hasım olunur oldu, dostluktan vazgeçilircesine!
*
O yüzden bu memlekette güzel şeyler olsun istiyor canım!
Sahiden de çok mu zor!

Ergenekon işbirlikçileri (4)

İlhan Bahar ve Erdal Şimşek, “Türkiye’de İstihbaratçılık ve MİT” adlı kitabın yazarları…

İlköğretimde suratımıza tokat gibi vuran gerçekler

Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde binlerce 4’üncü ve 8’inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) eğitim araştırmasının veri analizleri tamamlandı.

Ergenekon işbirlikçileri (3)

Gelin size Ergenekon tertibinde gizli tanık Mart üzerinden yürütülen bir başka tertip, bir başka tezgâh, bir başka tuzak daha anlatayım:

2023 hedefleri havlu attı

İçinin zaten boş olduğu çok iyi bilinen AKP’nin 2023 hedeflerinin bittiği, bu hedefleri koyanlar tarafından da kabul edildi.