Sağlıkta yol haritası yurttaşın cebi!

11. Kalkınma Planı sağlık ve sosyal güvenlikte temel yol haritası olarak “halkın refahını artırmayı’’ değil “vatandaşın cebini delmeyi’

Gündem 13.08.2019, 15:00 13.08.2019, 15:00
Sağlıkta yol haritası yurttaşın cebi!

11. Kalkınma Planı sağlık ve sosyal güvenlikte temel yol haritası olarak “halkın refahını artırmayı’’ değil “vatandaşın cebini delmeyi’’ hedef olarak gösteriyor... Temel amaç olarak belirlenen sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu için ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi uygulamalarında kısıtlamalar getiriliyor.

Birgün gazetesine değerlendirmede bulunan Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray kılıç 11'inci kalkınma planına dair bazı ifadelerde bulundu:

Resmi Gazete’de 23 Temmuz’da yayımlanan 11. Kalkınma Planı sağlık ve sosyal güvenlikte tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası, kıdem tazminatının yeniden yapılandırılması, SGK’ye yapılan bütçe transferlerinin azaltılması, esnek çalışma, ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi uygulamalarında kısıtlamalar getirilmesi ile vatandaşın cebi adres olarak gösteriliyor.

Devrim/reform yapıyoruz diyerek iddialı hedeflerle 2008’de 5510 sayılı Kanunla yeniden yapılandırılan sosyal güvenlik sistemi ile ilgili söyledikleri tüm iddialı beklentiler 10.yılında çöktü. AKP iktidarının uluslararası finans kuruluşlarının (IMF ve Dünya Bankası) talepleri doğrultusunda hazırladığı ve uyguladığı bu sistem hızla su alarak batmaya doğru gidiyor.

Gerçek durum şudur: Rakamlarla sabit olduğu üzere kriz ve dövizdeki artışın sonucu olarak yüzlerce işyeri, fabrika kapanmış ve binlerce işçi işten çıkarıldı. Prim ödeyemeyenlerin sayısının giderek artması ve prim alacaklarının tahsil edilememesi ile SGK gelir gider dengesi olumsuz etkilemekte ve “açık’’ artıyor. Seçim nedeniyle boşaltılan bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeterli bütçe transferi yapılmasında da zorlanıldığı görülüyor.

VERİLER YAYIMLANMIYOR

Ne yazık ki ülkemizin en büyük bütçeli kurumu SGK, işsizlik, yoksulluk ve istihdamla ilgili en önemli verileri, kayıtlara dayalı aylık sigortalı, sağlık ve mali istatistikleri 7 aydır yayımlamıyor. Geldiğimiz noktada AKP iktidarı sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürebilirliğinin sıkıntıda olduğu gerçeğini gizlemeye ve üzerini örtmeye çalışıyor.

SGK gelir- gider dengesini düzeltmeden genel bütçeden kuruma yapılan bütçe transferlerinin azaltılması doğrudan hizmeti alanlara yansıyacak. Bütçe transferlerinin içinde açık ve faturalı ödemeler, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşvikleri, ödeme gücü olmayanların GSS primleri var.

Devletin sosyal güvenliğe aktardığı kaynaklar sosyal devlet olmanın gereğidir. Bütçeden sosyal güvenliğe ayrılan ve “kara delik” olarak suçlanan bu kaynaklar 82 milyon yurttaşın hastalık, işsizlik, yaşlılık, iş kazası ve meslek hastalığı, analık, sakatlık, ölüm durumlarında gelir güvencesine sahip olmaları için harcanmaktadır.

BİLİM YERİNE HURAFELER

Son yıllarda hayatın her alanına müdahale eden AKP iktidarı, sağlık alanında gericileştirmeyi bilimsel ve kanıta dayalı tıp uygulamaları yerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını önceleyerek ve yaygınlaştırarak yapmaktadır. Mayıs ayı istatistik bilgilerine göre toplam 67 geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi, 21 eğitim merkezi Sağlık Bakanlığı, devlet üniversite ve vakıf üniversite hastanelerinde açıldı.

Kalkınma planında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin hukuki düzenlemelerin tamamlanacağı, geleneksel ve tamamlayıcı tıpta merkez sayısı ve kamu hastanelerindeki ünite sayısı artırılacağı öngörülüyor.

Öyle anlaşılıyor ki Sağlık Bakanlığı, borç batağında olan kamu hastaneleri ile batma noktasına gelen üniversite hastanelerine yeni kaynak yaratmak için insanların inançları, duyguları ve acılarını istismar ederek “sülük, hacamat, sinek larvası, arı, bitkisel ilaç, hipnoz ve çıkıkçı’’ uygulamaları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki listesine almakta ve bedellerinin SGK tarafından ödenmesi için gayret gösteriyor.

İLAÇ VE TEDAVİDE KISITLAMA

İlaç harcamalarında etkinlik sağlanması: İlaç fiyatlarının ve geri ödeme kapsamının belirlenmesinde yeni modellerin geliştirileceği, ilaç geri ödeme listesinin gözden geçirileceği, antibiyotikler, solunum sistemi ilaçları ve psikiyatride kullanılan ilaçlar başta olmak üzere akılcı ilaç kullanımına yönelik özendirici ve zorlayıcı mekanizmalar oluşturulması ile ilaç harcamalarının kontrol altına alınacağının ve sağlık hizmet sunumunda kullanılan hizmet sunum fiyat yapısının doğru, gerçekçi ve verimliliği özendiren bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak üzere Teşhis İlişkili Gruplar yöntemi uygulanarak yeni ve etkin bir fiyatlandırma yapısına geçileceğinin öngörülmesi önümüzdeki dönem ilaç ve tedavi harcamalarında kısıtlama getirmesine yol açacak.

ÖNCELİK PERFORMANS PUANI

Özellikli sağlık hizmetleri; acil sağlık, yoğun bakım, onkoloji, organ nakli hizmetleri gibi özellikli sağlık hizmetlerinin kapasitesi artırılarak hızı ve kalitesi yükseltileceği, özellikli sağlık hizmetlerinin merkezileştirileceği ve bu alanlarda hizmet veren hekimlere yönelik yönetim modeli oluşturulacağı öngörülmektedir.

05 Mayıs 2018 tarihli SUT değişikliği ile özellikli cerrahi işlemlerin SUT fiyatları artırılmış, en sık yapılan ( frekansı fazla olan) işlemlerin SUT fiyatları ise azaltılmış idi.

SUT değişikliği incelendiğinde ve sağlık otoritesi tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında kamu sağlık kurum ve kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetinde önceliğin “performans uygulamaları” ile SUT ücretleri yüksek olan özellikli cerrahi işlemlere verileceği görülmektedir.

Sağlık hizmet sunumunda performans puanı ve SUT ücretleri üzerinden özellikli - özelliksiz sağlık hizmeti ayrımını daha çok duyacağız. Sunulan sağlık hizmetinde önceliğin performans puanı ve SUT ücretleri yüksek olan özellikli işlemlere verilecektir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerine “ayrılan kaynakların akılcı, etkin ve verimli kullanılması’ ’ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin ‘’daha fazla kullanılmasını sağlamak için finansal tedbirler’’ alınacağı ve sevk sisteminin getirileceği,

2018 yılında 3207 olan aile hekimliği birimi başına düşen nüfusun 2023 yılında 2700’e düşürüleceği öngörülmüştür.

AİLE HEKİMLERİNE DE DÖNER SERMAYE

Kalkınma planında, aile hekimliği performans sistemi, “ikinci ve üçüncü basamaklardaki performans sistemiyle entegre’’ bir biçimde, teşhis ve tedavinin isabetliliği ve hizmet miktarıyla orantılı olarak yeniden tasarlanacağı öngörülmektedir.

Performans sistemi ile puan arttırıcı olan ancak gerekli olmayabilecek işlemlere yönelmeyi teşvik eden, nitelikten ziyade niceliği önceleyen bir sağlık hizmeti sunumu öne çıkıyor.

Sayıştay raporu diyor ki; Döner sermaye ile döndürülmeye çalışılan kamu ve üniversite hastanelerinde “esasen ortada döndürülen bir sermaye olmadığı ve mali gücün yetersiz olduğu, çok ciddi bir borç yükü altında bulundukları ve kısa vadeli borçların karşılanamaz olduğu’’ belirtilmektedir.

Kalkınma planında, üniversite hastanelerinin hastane işletmeciliği ayrıştırılarak, eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumuna imkân verecek şekilde yönetim, hizmet sunumu ve finansman yapısı itibarıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacağı öngörülmüştür. Üniversite hastaneleri eğitim ve öğretim görevlerinden giderek uzaklaştırılarak hastane işletmeciliğine yoğunlaşacaktır.

SUİİSTİMALLER VE KAYNAK

Kalkınma planının sağlık bölümünde geçen ‘’tedavi maliyetleri karşılaştırılarak gereksiz/yetersiz kullanımların önüne geçilmesi’’, “ihtiyaç dışı tetkik, tahlil ve diğer işlemlerin azaltılması’’, “kamu ve özel sağlık hizmet sunucularında yoğun bakım hizmetleri amacına uygun kullanılacak’’ tespitleri özellikle son günlerde iktidar milletvekillerinin de gündeme getirdiği şehir hastanelerindeki uygulamalarla örtüşmektedir. Hastane işletmelerinin gelirlerini artırmak için her türlü suiistimali yaptıkları Sağlık Bakanlığı tarafından da kabul ediliyor.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Kalkınma planında tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmeye yönelik grup poliçeleri için işverene avantajlar sağlanacağı öngörülüyor. Vatandaşın cebinden sistematik olarak piyasaya para aktarmanın ve yeni kaynak yaratmanın yollarından biri de tamamlayıcı sigorta olarak tanımladıkları özel sağlık sigortacılığıdır. Genel Sağlık Sigortası’nın kapsamadığı hizmetleri ve ilave ücretleri karşılama iddiasında olan bu finansman modeli ile sağlık piyasasına sistematik olarak para pompalanması ve bu şekilde özel sağlık işletmelerinin karları ve Kamu-Özel Ortaklığı ile kurulacak entegre tesislerin kira bedellerinin garanti altına alınması hedefleniyor.

Yorumlar (0)
26
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30