ÖZEL | Öğretmenin 'gizli tutanaklar' iddiasına okul müdüründen yanıt

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Tevfik İleri Ortaokulu'nda görev yapan Olcay Kete, okul müdürü tarafından hakkında tutulan tutanaklar nedeniyle sürgün edildiğini iddia etmişti. Okul müdüründen Kete'nin iddalarına yanıt geldi.

Gündem 05.11.2020, 12:14
ÖZEL | Öğretmenin 'gizli tutanaklar' iddiasına okul müdüründen yanıt

Umut Taştan

Olcay Kete, öğretmenlik yaptığı Tevfik İleri Ortaokulu'ndan haksız yere gönderildiğini söylemiş ve hakkında tutulan tutanakların asılsız olduğunu beyan etmişti.

Okul müdürü hakkında ''öğretmenlere angarya işler yaptırıyor, mesai saatleri dışında da okulda tutuyor, öğretmenleri aşağılıyor'' gibi iddialarda bulunan Kete'ye okul müdüründen yanıt geldi.

Toplumsal'ın ulaştığı Tevfik İleri Ortaokulu Müdürü yazılı bir açıklama yaptı.

İşte o yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Okul Müdürüne Biat Etmeyen Öğretmen Sürgün Edildi” başlıklı haberde tarafıma yöneltilen dayanaksız ve iftira içerikli iddialara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Bu açıklama sizlerin şahsımı arayarak bilgi istemeniz üzerine yapılmıştır.

1- Biat etmek başkasının egemenliğine girmek, bağımlı olmak demektir. Yönetim anlayışımızda ve insan ilişkilerinde böyle bir yaklaşımımız ve kültür yoktur. Bu nedenle kimsenin bana bağımlı olmasını, düşünmem, istemem ve beklemem.. Bağımlılık anlayışımız yoktur lakın bağlılık temel ilkelerimizdendir. İşine bağlılık, sözüne bağlılık, görevine bağlılık, insani ve etik değerlere bağlılık gibi. Buna bağlı olarak beni “biat isteyen biri olarak” tanımlamamanızı dilerim.

2- Tarafıma yönetilen iftiraya dayalı iddialardan ilki; “Okul yöneticisi öğretmenlere angarya işler yaptırıyordu, saat 5.30'dan sonra öğretmenleri okulda tutmaya çalışıyor, Öğretmenleri aşağılıyordu. Buradan başladı her şey. Ben karşı çıktım, itiraz ettim. Bir müdür kim ki öğretmenleri aşağılıyor. Beni karşısında bir rakip gördü, işine gelmedi benim bu yapılanlara karşı çıkan bir tavırda olmam” şeklindedir.

Okulda eğitim öğretimin bitiş saati. 15.50, yetiştirme kurslarının bitiş saati,16,40’ dır. Saat 17:00 dan sonra okulda zorunlu işler dışında biz bile bulunmayız ki herhangi bir öğretmen arkadaşımızı da okulda tutup iddia edilen işleri yaptıralım. Buna dönük hangi belge , kanıt , tanık varsa bunların açıklanması, sunulması gerekmez mi?

Okulumuzun öğretmenleri; herhangi bir aşağılanma karşında aciz duracak, haklarını aramayacak, nitelikte bireyler değildir. Hepsi özgür yurttaşlık bilincine hakim ,haklarını ve sorumluluklarını bilen ,kullanan kişilerdir. Onlar dayanıksızca iddia edildiği gibi benim yapacağım bir haksızlığa ,yanlışlığa karşı göstermelik kahramanlık peşinde koşanlara gereksinim duymadan gereğini yaparlar ve bu konuda hiç kimsenin engeline takılmazlar. Bu nedenle öğretmen arkadaşların iddia edildiği gibi şahsımın yanlışları karşısında aciz kalmaları düşünülemez ve iddia sahibi kişi tarafından korunmalarına ve savunmalarına da ihtiyaç yoktur.

İftiraya dayalı iddiaların sahibi bu ve başka iddialarla şahsımı ve kurumda çalışan herkesi itham edici iddialarla Mart ayının başında şikayette bulunmuş hakkımızda soruşturma yapılmıştır. Pandemi sürecinin zorlu koşullarında Haziran ayı içerisinde günlerce okul öğretmenlerinin ifadelerine başvurulmuş, belgeler toplanmış ve soruşturma süreci tamamlanmıştır. Bu soruşturmada şikayetçi kendisi olduğundan belgelerini, tanıklarını soruşturmacılara sunması gerekirdi ve sunmuştur da. Soruşturmanın sonucu işleyiş olarak şikayet eden kişiye bildirildiğinden , eğer hakkımızda bu iddialar doğrulanmışsa iddia sahibi öğretmenin bunları belgeleriyle siz habercilere sunması gerekirdi. Eğer iddialar kanıtlanmış olsaydı bugüne kadar teknik olarak benim savunmamın istenmesi ve cezanın tebliğinin yapılması gerekirdi. Bu durumda bu iddialar iftiradan başka bir şekilde değerlendirilemez. Ayrıca okulumuzda hiç kimse kimsenin rakibi değildir. Bir birimizin meslektaşı, takım arkadaşıyız. Okulumuz bireylerin birbirini geriletmeye dönük rekabetinden uzak, dayanışma duygusuyla geliştirmeye yönelik bir iklime sahiptir. İddia sahibinin bu iklimle ilgilenmediği, dayanışmadan uzak rakip/karşıt yaratma derdinde olduğu kendi ifadesi ile ortadır..

3- Sitenizdeki haberde tarafıma yönetilen iftiraya dayalı iddialardan üçüncüsü “Gizli gizli hakkımda tutanaklar tutmaya başlamış. Yok 6 dakika geç kaldı, yok 5 dakika geç kaldı diyerek tutanaklar tutmuş. Bir uyarı cezası '6 dakika geç kaldı' gerekçesi ile verilmiş, bir diğerinde ise bir buçuk yıl boyunca okul düzenini bozmuşum. Bir diğerinde ise güya kendisine bağırmışım, tehdit etmişim. Böyle bir şey yok ben tehdit değil; sonuna kadar hakkımı,hukukumu savunacağımı söyledim. Bunu tehdit olarak ele alıyor.”şeklindedir.

Belgelenmesi gereken bir durumun tespit edenler tarafından hazırlanıp imza altına alınmasına tutanak denir. Bir kişiyi dayanaksız suçlamamak , zan altında bırakmamak ve hakkaniyet ölçülerinde karar vermek için bu işlem yapılır.İddia sahibi hakkında eğer her eksiğini ,yanlışını tutanak altına alsaydık elimizde kocaman bir dosya olurdu. Destekçi, işbirliğine dayalı yönetim ve öğretmen anlayışımızdan dolayı böyle bir yola başvurulmamış iletişim yoluyla öğretmenin tutanaklara geçmesi gereken bir çok eylemine çözüm aranmıştır. Her şeye rağmen bugüne kadar iddia sahibi öğretmen hakkında dört tane tutanak tutulmuştur. Bunlardan üç tanesi hiçbir bilgi ve haber vermeden görevi başında bulunmaması ve görev yerini terk etmesi ile ilgilidir. Kendisinin görev başında olması gerekirken görev yerinde olmayan kişinin durumunu yasal olarak belgelemek için tutulan tutanak gizli mi tutulmuş oluyor. Kaldı ki bu tutanaklar resmi kayıt altında ilgili makamlara sunulmuş ve tutanağın içeriğiyle ilgili kendi bilgisine de başvurulmuştur. Ayrıca okul güvenlik kameralarıyla da bu durumlar kayıt altındadır. Diğer tutanak ise hiç çağrılmamışken, davet edilmemişken ve dersinin başında olması gerekirken saldırgan ve tehdit edici bir üslup ve hareketle adeta baskın yaparak okulda görev başındayken şahsımıza karşı gerçekleştirdiği eylemle ilgilidir. Bunun dışındaki tutanaklar bu okulun öğretmenlerinin, çalışanlarının vicdanıdır. O vicdanların tutanaklarına keşke saygı duyabilse iddiaların sahibi… Yoksa dillendirildiği gibi bir 6 dakika meselesi değildir.

4- Sitenizdeki haberde tarafıma yönetilen iftiraya dayalı iddialardan dördüncüsü “Bahsettiğimiz okul, Ankara'nın göbeğinde ve güvenlik tedbirleri de yok. Öğrenciler dışarıdan istediği gibi girip çıkıp, alışveriş yapabiliyor. Orada nöbet tutuyorsun öğrencilerin güvenliği, sağlığı için bu sefer de geç kaldın diyerek tutanak tutuyor.” şeklindedir

Bu iddialar 1240 öğrencinin öğrenim gördüğü okulumuzda görevini hakkıyla yerine getiren öğretmelere, güvenlik görevlilerine, hizmetlilere ve hatta okul kurallarına uyum gösteren öğrencilere de iftiradır. Ve bunu nöbetine gelmeyen, nöbet yerinde sorunlara kayıtsız şekilde davranan birinin ileri sürmesi ne acıdır. Okulu en iyi öğretmen korur. Bu ilkeye gönlü bağlı olmayanlar ancak bu iddiayı ileri sürebilir. Öğle arası velisinin dilekçesiyle evde öğle yemeği yemek için izin kartlarıyla okuldan ayrılan öğrenciler için istediği gibi girip çıkıyorlar denilebilir mi? Bu durum eğer bir sorunsa ve iddia sahibi duyarlı biriyse ne yapmıştır? Bugüne kadar bu kadar kalabalık bir okulda güvenlik zafiyetine bağlı hiçbir büyük olay yaşanmamışken ( eğer yaşanmışsa kanıtlarını sunması gerekmez mi) nasıl bu haksız yakıştırmalar yapılabilir? Eğer böyle güvenliksiz bir okulsa neden veliler tarafından her yıl bu kadar çok tercih edilen ve kontenjan açığı bulunmayan bir okuldur?

İddia sahibin ileri sürdüğü “ asıl okul müdürünün bu okuldan gitmesi ” gerektiği yönündeki kararı da, iddia sahibini okuldan gitmesi kararını da bir kişi keyfi olarak veremez. İdari merciler yasal süre içerinde inceleme/ soruşturma yaparak valilik kararıyla benim de, başka kişilerin de yer değiştirmesine karar verebilirler. O yüzden iddia sahibinin yer değiştirilmesini benim yaptığımı ileri sürmesi gerçek dışıdır, bağlı olduğu mevzuat kurallarını göz ardı etmesindedir. Hukuki işleyiş bu şekildeyken iddia sahibin soyut dayanaksız iddialarla şahsımı hedef alması kendi kişisel husumeti ve duyguları ile ilintilidir. Ayrıca kendisi hakkında yapılan soruşturmanın özlük hakkı savunma ile hiçbir bağı yoktur. Asli görevlerini yerine getirmemesi, en önemli görevimiz olan ve temel kanunla belirlenen derslerin planlı düzenli, hazırlıklı ve nitelikli işlenmemesi , yasal görevlerini zamanında ve kurallara uygun yerine getirmemesi, meslektaşlarıyla işbirliği dayanışma içinde olmamasıyla ilgilidir. Bizim iddia sahibiyle görevimiz gereği yaşadığımız sorunlar bunlardır ve bu durumlarla ilgili açıklamalarımız, resmi bildirimlerimiz olmuştur. Bunun dışında hiçbir yaklaşımımız olmamıştır..

Son olarak; haberiniz de yer verdiğiniz Eğitim İş sendikasının konuya ilişkin açıklamasına yanıt vermek isterdim, Ancak olay hakkında bilgilendikten sonra bizzat en üst düzeyde şahsıma ulaşıp açıklama yapıp üzüntülerini dile getiren, yanlış ve doğruyu ayırmada objektif bir tutumla hareket eden yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin bu yaklaşımına karşılık herhangi bir açıklama yapmaya gerek kalmamıştır. Bu duyarlılığı gösteren sendika yetkililerine teşekkür ederim.

Siz habercilerin de yaptığınız haberlerde tarafsızlık ve objektiflik ilkesi gereği karşı tarafın görüşüne yer vermeden kişilik haklarına zarar verecek şekilde haberleştirme yoluna gitmemenizi dilerim. Saygılarımla…

Yorumlar (29)
K. D 10 ay önce
Rıza öğretmen çok adil, dürüst, çalışkan, hakkaniyetli, objektif, Bilge bir kişiliktir. O bir eğitim emekçisidir. Her zaman öğretmeninin yanındadır.
Tevfik İleri Ortaokulu Öğretmeni 10 ay önce
Atalarımızın Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış sözü, Olcay Kete’nin bir önceki haberdeki yaklaşımının açıklaması olsa gerek. İnsanları zan altında bırakmak, okul güvenliği gibi hasas bir konuyu bile alakasız bir şekilde bu konunun içine katmak çok ayıp. Rıza Bey her zaman eğitim öğretimde öğretmen ve öğrenciyi desteklemiş bir okul müdürüdür.Söyleneneler iftira ve büyük ayıptır. Tek taraflı yapılan haberi kınıyor ve sitenizi bundan sonra objektif haberler yapmaya davet ediyorum.
C.V 10 ay önce
İki gündür içim içimi yiyordu. Ne güzel cevap vermişsiniz saygıdeğer müdürüm. Rahatladım teşekkürler
Öğretmen 10 ay önce
İnsanın sözüyle davranışı arasında uçurum olmamalıdır.Dün iftira atan, kendisini hakkın hukukun yılmaz temsilcisi gibi göstermeye çalışan öğretmeni çok iyi tanıyoruz.Bu özelliklerle hiçbir ilişkisi yok.
Münevver Oğan 10 ay önce
Toplumsal.com.tr gerçekleri yansıttığı için teşekkürler.
"Üslûb-u beyan aynen insan" derler eskiler. Okurlar şimdi daha doğru bir değerlendirme yapacaklardır.
Öğretmen 10 ay önce
Meslek hayatım boyunca karşılaştığım ,kendisiyle çalışma şansına sahiplerinin olduğum için gurur duyduğum en dürüst, demokratik, öğrenci merkezli müdürüm sayın Rıza ÖKTEM e yalan ve iftiralarla yıpratmaya çalışan bu şahsı kınıyorum.Öğretmenlik mesleğini layıkıyla icra etmeyen görevine sürekli geç gelerek ya da gelmeyerek ihlal eden bu şahıs gerçek bir lideri karalamaya çalışmıştır.Ama tabiki bu kara kendi üzerine bulaşmıştır.
TOPLUMSAL müdabimi 10 ay önce
Rıza Öktem Çankaya ilçesinin en iyi mğdürlerindendir. Tevfik İleri Ortaokulu 6 yılda ekip çalışması ile çokyol katetmiştir. Ekip lideri Rıza Öktem i kutlarım. Ayrıca toplumsal.com.tr yi sorumlu gazetecilik anlayışından dolayı tebrik ederim. Yakışanı yapmıştır.
Teşekkürler 10 ay önce
Meslek hayatım boyunca çalıştığım en başarılı müdür Rıza Hocam. Etik değerlere düşkünlüğü, öğrenci merkezli çalışmaları, mesai arkadaşlarına demokratik yaklaşımı, insanlığı, öğretmenliği ve yazarlığı ile, Atatürkçü duruşu işe çalışkanlığı ile kendisinden çok şey öğrendiğim bir amirim ve meslektaşımdır. Böyle kuru iftiralarla yıpratılmaması gereken değerli bir eğitimcidir.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
27
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0