Büyük İstanbul depremine güçlendirilmemiş bir üst geçitte yakalanırsanız artık sorumlusu belli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu, CHP ve İYİ Parti’nin depreme karşı güçlendirme teklifini reddetti.

Gündem 06.11.2020, 22:23 06.11.2020, 22:36
Büyük İstanbul depremine güçlendirilmemiş bir üst geçitte yakalanırsanız artık sorumlusu belli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu, güçlendirilmesi yapılacak köprü ve duvarların, deniz yapılarının, üst-alt geçitlerin projelerinin hazırlanması ile ilgili hizmet alım ihalelerinin, gelecek yıllara yaygın olarak yapılmasıyla ilgili İBB’nin teklifini, oy çokluğuyla reddetti. CHP ve İYİ Parti ise teklifin kabulü yönünde oy kullandı.

İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü, “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenimleri” hakkında İBB Meclisi’ne 4 ayrı teklif dosyası sundu.

Teklifler özetle şöyle:

  • Güçlendirilmesi yapılacak köprü ve duvarların statik analiz hesaplamaları ile projelerinin hazırlanması
  • İstanbul geneli muhtelif deniz yapıları projelerinin hazırlanması
  • İstanbul genelinde sit alanlarında yeşil alan, cadde, meydan, sahil düzenlemeleri ile deniz yapıları, otoparklar, köprü ve üst-alt geçit projelerinin hazırlanması
  • İstanbul genelinde yeşil alan, cadde, meydan, sahil düzenlemeleri ile deniz yapıları, otoparklar, köprü ve üst-alt geçit projelerinin hazırlanması

Söz konusu tekliflerle, hizmet alımı ihalelerinin gelecek yıllara yaygın olarak yapılabilmesi için yetki verilmesi teklif edildi ancak teklif AKP’nin oylarıyla reddedildi.

AKP GRUBUNUN RET GEREKÇESİ
İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü’nün 5018 ve 5809 sayılı kanunların ilgili maddelerinde yer alan “Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir”, “Elektronik haberleşme hizmetleri, elektrik ve doğal gaz alımları, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri… için, süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir” hükümlerine dayanılarak hazırlanan teklifler, AKP Grubu'nun oylarıyla kabul edilmedi.

AKP Grubu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesinde “proje hazırlanması hizmetleri” sayılmamasını ret gerekçesi olarak gösterdi. Proje hazırlanması, yapılacak işin bir parçası olarak değerlendirilmedi.

İBB yaptığı açıklamada, önceki yıllarda böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, aynı kapsamdaki ihaleler için meclis onayı aranmadığını belirterek, “2019 belediye seçimlerinden sonra, 2020 Mali Yılı Bütçesi’nin İBB Meclisinde görüşülmesi sırasında, bütçe kararnamesinin 5. Maddesinde bir değişiklik yapıldı. ‘…Yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşmeleri yapmaya İBB Meclisi’nin onayı ile yetkilidir’ ifadesi eklendi. Bunun için daha önceki yıllarda Meclise sunulmayan bu teklifler Meclis onayı için hazırlandı. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıldı” dedi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNDE 48 BİN BİNA YIKILACAK
İBB’ye bağlı İstanbul İstatistik Ofisi, geçtiğimiz aylarda, herkesi tedirgin eden ‘İstanbul’un deprem raporu’ çalışmasını yayımladı.

Rapora göre, İstanbul’da beklenen 7,5 büyüklüğündeki bir depreme bugünkü konut stoğuyla yakalanırsa 48 bin bina yıkılacak ya da ağır hasar görecek. 194 bin bina orta ve üstü hasar alacak.

İstanbul’da hanelerde gece anlık nüfusun 15 milyon gündüz ise 6 kişi olduğu öngörülen rapora göre yaşanacak can kayıplarının altından kalkamayacağı belirtildi. Can kayıplarının yanı sıra yaşanacak ekonomik kaybın ise, en az 120 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Yorumlar (0)