CHP’li Burak Erbay’dan 8 Mart mesajı: Kadınlar hiçbir zaman baskılara boyun eğmemiştir

CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay’ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile bir basın açıklamasında bulundu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle açıklamada bulunan Burak Erbay, “Hayatımızın yarısı olan, emekleriyle hayatı yaratan, daha güzel bir dünyada yaşamamızı sağlayan, var olan ve var eden kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım” dedi.

‘KADINLAR HİÇBİR ZAMAN BASKILARA BOYUN EĞMEMİŞTİR’

Dünyada ve Türkiye’de kadınların günümüzde sahip oldukları hakları elde edebilmek için çok uzun ve zorlu mücadeleler verdiklerini belirten CHP’li Erbay, “Kadınlar, tarihte büyük baskılara maruz kalsalar da hiçbir zaman özgürlük ve eşitlik için mücadele etmekten vazgeçmemişler ve inatla, ısrarla hayatın içinde olmuşlardır. Gerici, bağnaz düşünce biçimleri kadınları hayatın dışına itmeye, evlere hapsetmeye çalışmış, gün olmuş onlara şeytan diyerek, kadınları idam etmiştir. Ancak kadınlar hiçbir zaman bu baskılara boyun eğmemiştir.” ifadelerini kullandı.

‘BİRÇOK KADIN TOPLUMSAL HAYATTAN DIŞLANMAKTA’

“Bir ülkenin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel olarak gelişebilmesi için kadınların toplumsal yaşamın içinde yer alması bir zorunluluktur” diyen Erbay şunları söyledi:

“Ancak bu zorunluluğa rağmen kadınını dünya çapındaki istihdam oranı oldukça düşüktür. Günümüzde de dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar şiddete maruz kalmakta, ayrımcılığa uğramakta, siyasi, ekonomik süreçlerin karar alma mekanizmalarında hak ettikleri gibi yer alamamakta; kültürel, siyasal ve dinsel nedenlerden dolayı birçok kadın toplumsal hayattan dışlanmaktadır.

‘SİYASAL İKTİDAR KADINLARI EVE HAPSEDİYOR’

Türkiye’de cinsler arası eşitlik oranına baktığımızda vahim bir tablo ile karşılaşmaktayız. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Küresel Cinsiyet Uçurumu raporuna göre, cinsiyet eşitliğinde Türkiye, 149 ülkenin değerlendirildiği raporda 130’uncu sırada yer almıştır.
Türkiye’de kadın istihdamının bu derece düşük seviyelerde olmasının, cinsler arası eşitlik sıralamasında bu kadar gerilerde kalmasının ve kadınların sosyal ve ekonomik alanda daha az görünmesinin nedeni, AKP iktidarının kadına yönelik düşmanca politikalarıdır. Siyasal iktidar kadınları eve hapsederek sadece annelik görevi vermekte, kadınların kaç çocuk yapacağından, çocuğunu nasıl doğuracağına kadar müdahale etmektedir.

Toplumsal gelişmenin en önemli aktörü olan kadınlar, gelişmiş ülkelerde sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, spor, sanat gibi birçok alanda yer alarak önemli başarılara imza atarak ülke kalkınmasına katkı sağlarken, ülkemizde AKP iktidarının kadınlara yönelik düşmanca politikaları nedeniyle kadınlar her geçen gün geri plana itilmeye, eve hapsedilerek toplumsal yaşamdan koparılmaya çalışılmaktadır.

ATATÜRK VURGUSU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan toplumların hiçbir alanda ilerleme sağlayamayacağını şu sözlerle açıklamıştır; ‘Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir.’

AKP’nin bugün yaptığı tam da budur. Kadınları toplumsal yaşamdan dışlayarak toplumu felçli bir hale getirmektir.

‘KADINLAR SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLÜYOR’

Siyasi iktidarın kadınlara yönelik tutumu topluma da yansımakta, ülkemizde kadına yönelik şiddet ve tecavüz vakalarında büyük artış meydana gelmektedir. Kadınlar ‘namus cinayeti’ denilerek sokak ortasında hunharca öldürülmekte ya da tacize uğramaktadır. Kadına yönelik işlenen suçların faillerine çeşitli gerekçelerle ceza indirimi uygulanması ve bu kişilere ödül gibi cezalar verilmesi, adaletin sağlanamaması kadına yönelik suçları teşvik etmektedir.
AKP’nin kadınlara yönelik bu politikalarının temelinde kadınları ikinci sınıf insan görmesi yatmaktadır. Ancak kadınlar AKP’nin düşündüğü gibi ne ikinci sınıf insandır, ne eksik etektirler, ne de saçı uzun aklı kısadırlar. Kadınlar, bu ülkenin kurtuluş mücadelesinde en önde bayrağı taşıyan Nene Hatun, Kara Fatma’dır. Cepheye kağnı arabasıyla mermi taşıyan, mevzide Mehmetçikle omuz omuza savaşarak vatanını kurtarandır.