“Bütün rakıların ürktüğü adam: Neyzen Tevfik”

Aşık Veysel onun için şu dörtlüğü kaleme almıştır:

Ne şöhrete tapmış ne mala tapmış

Ne doğruyu koyup eğriye sapmış

Ne bir gecekondu ne bir saray yapmış

Dünya benim diyen beyler nicoldu?”

Özdemir Asaf’da onu şöyle anlatır:

“Bütün metrelerin ve santimlerin

 Bütün kiloların ve rakamların

Bütün rakıların ürktüğü adam.”

Bu satırların sonrasında kimden bahsettiğimiz az çok anlaşılmıştır sanırım. Evet, büyük sanatçı ney üstadı şair Tevfik Kolaylı namı diğer Neyzen Tevfik’ten bahsediyoruz. Neyzen 66 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı.

Bir yanıyla koca bir şair, düşünür; öte yandan kendi halinde bir derviş, halk ozanı adeta. Ve elinden düşürmediği Ney ile büyük bir sanatçı, tarihinin tanığı; aydını.

Onun yaşamla kurduğu ilişki, hayattan aldığı tad ve elbet hayata karşı aldığı tavra dair bugüne kadar pek çok eser kaleme alınmış, Neyzen’i bu bağlamda anlatmak adına pek çok kelam yola revan olmuştur. Şu satırlar Doktor Kerim Gökay’a ait:  “Neyzen bedenî yapısından ruh bünyesine kadar girift komplike bir yaradılıştır. Neyzen için en büyük dileğim,  muayyen normal psikolojik ölçüler ile tartılamayacak bu değerin uzun yıllar millî fikir serveti olarak yaşamasıdır”

Profesör Cahit Tanyol ise onu şöyle anlatır:  “O bende, ihatası ve hattâ anlaşılması güç, bir muamma tesiri bırakırdı.  Deli  deseniz  deli  değil,  velî  deseniz  velî  değil. Sürprizlerle yüklü bir insan. Ölçüye gelir bir tarafı yok. Fakat, kül halinde bakınca ondan daha ölçülü, ondan daha çok kendisine sadık olmuş bir ikinci örnek bulmak güç.”

Onun derdini, hayattan neden bunaldığını, iç çekişlerini birkaç kelimeyle anlatmak elbette mümkün değil. Lakin kendi ağzından dökülen şu dizeler sanırım bu konuda bir fikir verebilir bize: “Ben hayatım boyunca hürriyeti aradım.  Bulur gibi olduğum zaman  ya  gasp ettiler  veya  çalıverdiler.” Bu satırlarda yatan acıyı görmemek elde değil sanırım. İşte bu ve benzeri acıların, sıkışmışlıkların sonrasında Neyzen’in yolu akıl hastanelerine de düşer. Üstelik birkaç kez olur bu.

Gözünü budaktan sakınmayan; paraya, şöhrete bir an olsun yenik düşmeyen büyük şair aynı zamanda taassuba ve bağnazlığa karşı da amansız bir kavga verir. Bunun dışında yer yer dinleri ve hatta Tanrı’yı bile sorguya çeker Neyzen. Şu dizeler bu durumun en canlı kanıtıdır sanırım:

“Sen indirdin yere şu dört kitabı,

Ayrı ayrı her birinin hisabı,.

Her bir dinin sensin putu, mihrabı,

Yalanına kendin iman edersin.” 

Şu dörtlüğünü de hatırlatmadan geçmeyelim:

 “Felsefemdir kitab-ı imanım,

Taparım kendi ruhumun sesine,

Secde eyler hakikatimher an,

Kalbimin ateş-i mukaddesine.”

Yine bu minvalde Neyzen’den aktarılan pek çok hatıra da vardır. Birini dinleyelim isterseniz: “Dini bütün geçinen dostu Neyzen Tevfik’e sorar, “Beni tanırsın. Cennetin anahtarı sen de olsa beni oraya almaz mıydın? Neyzen karşısındakini baştan aşağı şöyle bir süzdükten sonra, “Bende cennetin değil de cehennemin anahtarı olsaydı senin için daha hayırlı olurdu. Belki seni oradan çıkarırdım” diye cevap verir.”

Bütün bu ifadelere karşın bir şiirinde şöyle der Neyzen:  “Mey’de Bektâşi göründüm, Ney’de oldum Mevlevî,Meşrebim Mollâ-yi Rûmî, mezhebim Bektâşidir”  

Kahire’de kaldığı dönemde tutuklanan ve hapsedilen Neyzen hakkında 1905 yılında idam fermanı da çıkartılır. Sebebi ise Deccal gazetesinde yazdığı bir hicivdir. Son olarak Neyzen’in Mehmet Akif Ersoy ile olan dostluğunu da ayrıca anmak gerek. O kadar ki, Akif’ten Arapça, Farsça ve Fransızca derslerini alır Neyzen; kendisine Ney dersi vermeyi de ihmal etmez elbet.

Şiirleri, duruşu ve bir bütün olarak yaşamı ile yalnızca yaşadığı dönemde değil bugün de konuşulan, tartıştığı konuları günümüze de taşıyan büyük bir şair, ozan ve bilge bir kalemdir Neyzen. Yazımızı yine onun şu muazzam dizeleri ile sonlandıralım.

“Türkü yine o türkü, sazlarda tel değişti,
Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti”

 

 

Koşa koşa bataklığa!

İktidarın yanlış politikalarıyla Suriye'de yıllardır debelenen Türkiye, şimdi emperyalistlerin kışkırtmalarıyla yeni ve devasa bir bataklığa doğru sürükleniyor. Erdoğan'ın BM'de başlattığı süreç, tam olarak "olabileceklerin...

Düşünme yetisini kaybetmiş bir toplum

Öğrenim hayatımızda gördüğümüz derslerde aklımıza kalan nedir diye sorsak herhalde hemen herkesin üzerinde mutabık olacağı hususlardan biri de “insan düşünen hayvandır” cümlesidir. Bu sözle...

Depreme karşı çocuklarımızı eğitmekle başlamalıyız

Deprem geçtiğimiz günlerde yine kendini bize hatırlattı. Oysaki hepimiz İstanbul’da çok büyük bir deprem olacağını biliyoruz. Yıllardır söylenen bu konuyu unutmuş gibiydik. Bugünlerde herkes...

Reform dedikleri: Kerizleri kandırmaca

İktidarın her icraatında olduğu gibi büyük gürültü ve şamatayla Mayıs sonunda açıkladığı “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nin ilk uygulaması olan birinci yargı paketinin taslağı ortaya...

Yargının halleri: Suç duyurusu

Kendimi bildim bileli memlekette "Doğru olanı yapmak" isteyenler ile "Kendi doğrularını yapmak" isteyenler arasında bir mücadele var. Egemenlerin kendi doğrularını genel geçer doğrular olarak...