27.05.2022, 11:39

Ateizmin Allah'ı

İnsanlık tarihinin en büyük başkaldırısı hiç kuşku yok ki Ateizmdir. Allah’a inanan milyarlarca insanın karşısına geçip, “Hayır; Allah yok!” diye haykırmaktan daha büyük bir başkaldırı olabilir mi?

Aşağıdaki cümlelere bir bakalım, nasıl da ateşli ve keskin bir isyan kokuyor. Aslında isyan kelimesi bile anlamı yansıtmada yetersiz kalıyor...

“Bizi Allah yaratmadı; biz Allah’ı yarattık!”

“Allah, nasıl bir Allah ki ona rağmen yeryüzünde bunca kötülük olabiliyor!”

“Allah, insanların korkularının sonucu olan bir uydurmadan ibarettir!”

“Varlığın bir yaratıcısı yok; o kendi kendine ve başlangıçsız olarak var oldu!”

“Varlık yaratılmadı ki yok olsun!”

“Peygamberler yalancıdır!”

Bu cümleleri uzatıp gidebiliriz. Bir Müslüman’ın, Hıristiyan’ın, Musevi’nin okurken bile kendini kötü hissettiği cümlelerdir bunlar.

Peki, gerçekte Ateistler ne anlatmaya çalışıyor?

Varlık / madde bir var edici tarafından var edilmiş yahut yaratılmış değildir. Varlığın başlangıcı yoktur. Başlangıcı olmadığı için sonu da yoktur. Varlık yok olacak değildir.

Antiateizm yani Tanrı fikrine çeşitli şekillerde sahip olan akımlar (Teizm, Deizm ) ne diyor peki?

Varlık / madde diye bir şey yoktu.

Tanrı vardı.

Tanrı, varlığı yoktan yarattı. Tanrı’nın varlığı başlangıçsızdır. Ve Tanrı sonsuzdur.

Peki, Tanrı nasıl var oldu?

Dedik ya; Tanrı’nın varlığı başlangıçsızdır!

Nereye geldik şimdi?

Ateistler diyor ki, varlık / madde başlangıçsızdır.

Antiateistler ise, hayır asıl başlangıçsız olan Tanrı’dır.

Ateistler ile antiateistlerin eşitlendiği bir noktaya vardık...

Her iki düşünce de tezini kanıtlayamıyor. Zaten kanıtlansa antiateistler için iman kavramı çöker. Zira bu durumda Tanrı’ya inanmak diye bir şey söz konusu olamaz. Tanrı, inanılır bir şey değil bilinir bir şey haline gelir. Antiateistlerin Tanrı’nın varlığını kanıtlamaya çalışmaları bu açıdan biraz tezat gibi duruyor.

Ateistlerin, Tanrısızlığı kanıtlayamamaları, antiateistlerin tanrıyı kanıtlayamamaları gibidir. O halde her ikisi de mümindir. Biri varlığın / maddenin başlangıçsızlığına iman ederken, öbürü varlık / madde dışı bir var edicinin başlangıçsızlığına / ezeliliğine iman ediyor.

Malumunuz fizik ve astronomi alanında yaşanan gelişmelerle birlikte evrenin nasıl var olduğuna ilişkin bazı yeni tezler ileri sürülmekte...

Büyük patlama denilen ve evrenin varlığının başlangıcı konusunda ortaya atılan tez; “maddenin bir patlama sonucu oluşup evrene dönüştüğü ve evrenin sürekli genişlemekte olduğu, sürekli genişleyen bir şeyin de tersine doğru bir süreçle başlangıcının olduğunu aklen bulabiliriz,” fikrini savunmakta...

Bu patlamanın, kendisi dışında bir başka var edici güç tarafından gerçekleştirildiği, dolayısıyla akıllı bir tasarımın söz konusu olduğu kabulüyle Tanrı’yı kanıtlama çabasına karşın, büyük patlamanın kendi dinamiğiyle gerçekleştiği fikrine dayanan yeni Ateist tavır da aslında antiateistlerle yine ortak bir iman paydasında buluşuyor.

Büyük patlamadan önce ne vardı?

Hiçbir şey yoktu.

Peki, patlayan şey ne idi?

Patlayan hiçlik miydi yani yokluk muydu?

Muhakkak ki eğer büyük patlama diye bir şey söz konusu ise o halde mutlaka patlayan bir şeyin olması gerekmiyor mu?

O patlayan şey; aşırı yoğun ve aşırı sıcak bir şey / nokta / teklik diye ifade edilmeye çalışılıyor.

O patlayan şeyden kısa bir sürede enerji ve madde oluştuğu ileri sürülüyor.

Büyük patlama kuramı öncesi Ateizm, evreni başlangıçsız, sınırsız, sonsuz ve durağan olarak kabul ediyor ve bunun üzerinden yaratılma / sonradan var edilme düşüncesini reddediyordu.

Büyük patlama kuramı sonrası yeni Ateist düşünce formları gelişti. Buna göre büyük patlama denilen hadise kendi dinamiğiyle gerçekleşmiştir. Kendisi dışında bir güç söz konusu değildir.

Kendiliğindenlik varlığın izahında Ateist bir söylem iken, varlık dışı başka bir güç tarafından müdahale ile oluşum fikri ise antiateist bir inanıştır.

Bu noktada belki inançsal ara formlardan da bahsedebiliriz.

Varlığı/evreni Tanrı kabul etme yahut evrenin Tanrı’dan sudur ettiğini ve onun bir parçası olduğunu kabul etme düşüncesi... Yani Panteizm ve Panenteizm.

Varlığı / maddeyi başlangıçsız ve sonsuz olarak kabul etme düşüncesi, evreni Tanrı kabul eden Panteizmle neredeyse örtüşmektedir.

O halde Ateizm ile Panteizm birbirine çok yakındır. Ne var ki Ateizmde evren Tanrı olarak nitelenmez.

Bu aşamada şöyle düşünülebilir mi?

Her ne kadar Tanrı denilmese de Ateizmde madde / varlık yahut evren, antiateistlerin ve özellikle Teistlerin Tanrı’ya atfettikleri başlangıçsızlık ve sonsuzluk unsurları bağlamında bir çeşit Tanrı değil midir?

Öyleyse Ateizm de, aslında mevcut tüm Tanrı tanımlamaları ve Tanrı düşüncelerini keskin bir red düzlemi üzerinde yükselen, adına Tanrıtanımazlık denilen bir inanma biçimi olarak Tanrısızlık Tanrısına “iman etmek” değil midir?

İman etmek diyorum, zira tıpkı antiateizm gibi Ateizm de savlarını matematiksel bir kesinlikle kanıtlayamıyor. Kanıtlanamayan her düşünce de kanımca “iman” olarak adlandırılmayı hak ediyor.

Bu konu hakkında daha başka çok şey yazılabilir, çok şey söylenebilir.

Ama biz bu aşamada son sözümüzü şöyle nakşedelim:

Tanrısızlık Tanrısı bile olsa Tanrı’ya / Allah’a inanmamak ne mümkün!

Allah, en büyük gerçektir.

https://toplumsalkitap.com/ataturk-ve-turkcenin-isigi-cemil-kilic

Yorumlar (9)
İsmail 1 ay önce
Çok güzel bir yazı.
cengiz 1 ay önce
tanrinin varligi ne kanitlanabilir ne de yadsinabilir
Hakan 4 hafta önce
Elimizdeki kaynaklara bakarak yadsınabilir. Çünkü mantıksızlık çok, uydurma hissi uyandırıyor. Tanrı kadınlara tecavüz edin öldürün demez hocam Emperyalizmin ilk tohumları bu kitaplar. Bir tek ortadogu coğrafyasına 120 bin peygamber gelmesi, İskandinavyaya, sovyetlere, amerikan yerlilerini Tanrı neden es geçmiş. Birşeyin ispatlanabilirliği yoksa bal gibi yadsinir
Hakan 1 ay önce
Hocam kuranı dikkate alırsak bütün ateistleri öldürmemiz gerekir. Bir cinayet romanında bile bu kadar öldürün yazmaz.

bakara sûresinin 178 . ayetinde
ey iman edenler! öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. bu, rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.

bakara sûresinin 191 . ayetinde
onları nerede yakalarsanız öldürün. sizi çıkardıkları yerden (mekke’den) siz de onları çıkarın. zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. yalnız, mescid-i haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onları öldürün. kâfirlerin cezası böyledir.

bakara sûresinin 251 . ayetinde
derken, Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. davud, câlût’u öldürdü. Allah ona (davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. eğer Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir.

bakara sûresinin 253 . ayetinde
işte peygamberler! biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. içlerinden, Allah’ın konuştukları vardır. bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. meryemoğlu isa’ya ise açık deliller verdik ve onu ruhu’l-kudüs (cebrail) ile destekledik. eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen (millet)ler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. fakat ayrılığa düştüler. onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. lakin Allah dilediğini yapar.

nisâ sûresinin 74 . ayetinde
o halde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

nisâ sûresinin 89 . ayetinde
arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. bu sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı.

nisâ sûresinin 91 . ayetinde
diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse, onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. işte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik.

mâide sûresinin 33 . ayetinde
Allah’a ve resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

tevbe sûresinin 5 . ayetinde
haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

tevbe sûresinin 12 . ayetinde
eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün ele başlarıyla savaşın (öldürün). çünkü onlar yeminlerine riâyet etmeyen kimselerdir. umulur ki, vazgeçerler.

tevbe sûresinin 111 . ayetinde
şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu tevrat’ta, incil’de ve kur’an’da kesin olarak va’detmiştir. kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? o halde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. işte asıl bu büyük başarıdır.

ahzâb sûresinin 60,61 . ayetinde
andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. onlar da (bundan sonra) orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.
Hakan 1 ay önce
Hocam kuranı dikkate alırsak bütün ateistleri öldürmemiz gerekir. Bir cinayet romanında bile bu kadar öldürün yazmaz.

bakara sûresinin 178 . ayetinde
ey iman edenler! öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. bu, rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.

bakara sûresinin 191 . ayetinde
onları nerede yakalarsanız öldürün. sizi çıkardıkları yerden (mekke’den) siz de onları çıkarın. zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. yalnız, mescid-i haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onları öldürün. kâfirlerin cezası böyledir.

bakara sûresinin 251 . ayetinde
derken, Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. davud, câlût’u öldürdü. Allah ona (davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. eğer Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir.

bakara sûresinin 253 . ayetinde
işte peygamberler! biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. içlerinden, Allah’ın konuştukları vardır. bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. meryemoğlu isa’ya ise açık deliller verdik ve onu ruhu’l-kudüs (cebrail) ile destekledik. eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen (millet)ler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. fakat ayrılığa düştüler. onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. lakin Allah dilediğini yapar.

nisâ sûresinin 74 . ayetinde
o halde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

nisâ sûresinin 89 . ayetinde
arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. bu sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı.

nisâ sûresinin 91 . ayetinde
diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse, onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. işte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik.

mâide sûresinin 33 . ayetinde
Allah’a ve resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

tevbe sûresinin 5 . ayetinde
haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

tevbe sûresinin 12 . ayetinde
eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün ele başlarıyla savaşın (öldürün). çünkü onlar yeminlerine riâyet etmeyen kimselerdir. umulur ki, vazgeçerler.

tevbe sûresinin 111 . ayetinde
şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu tevrat’ta, incil’de ve kur’an’da kesin olarak va’detmiştir. kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? o halde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. işte asıl bu büyük başarıdır.

ahzâb sûresinin 60,61 . ayetinde
andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. onlar da (bundan sonra) orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.
Bayram Erson 4 hafta önce
Yanlış bilgi.
Hakan 1 ay önce
Hocam bunlar Tanrıyı sadist gibi gösteriyor. Madem bizi yaratti birbirimizi öldürmemizden zevk mi alıyor? Bunlar da incil ve tevrattan ayetler. Bence bütün dinciler milletleri sömüren asalaklardır.

Petrus 2: 12
Ama anlamadıkları konularda sövüp sayan bu kişiler, içgüdüleriyle yaşayan, yakalanıp boğazlanmak üzere doğan, akıldan yoksun hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar. (İsaya inanmayan hayvan gibidir yakalanıp boğazlanması gerekir)

Yuhanna 15/6
Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. (İsaya inanmayan kuru tahtadır toparlayın yakın)

Luka 19/27
`Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin!'» (Burdaki kral bir benzetmedir kendisinin ikinci gelişi anlatır İsa, ona tabi olmayanlar kılıçtan geçirilecek)

İbrani 12/29
Çünkü Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir“Sen benim topuzum, cenk silahımsın,
seninle milletleri kıracağım, ülkeleri helak edeceğim… ve seninle erkeği ve kadını kıracağım, ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım; ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım; ve seninle Valiyi ve kaymakamı kıracağım.” (Yeremya 51/20-23)

“İşte Rab’bin acımasız günü geliyor.” (İşaya: 13/9)
“Yakalananın bedeni delik deşik edilecek.
Ele geçen kılıçtan geçirilecek.
YAVRULARI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE PARÇALANACAK.
Evleri yağmalanacak,
KADINLARIN IRZINA GEÇİLECEK.”
(İşaya: 13 / 15-16)
“Hem yiğidi, hem kızı, emzikteki çocukla ak saçlı adamı, dışarıdan kılıç ve içeriden dehşet telef edecek.
Hasımlarından öç alacağım, Ve benden nefret edenlere ödeyeceğim.” (Tesniye, 32/25)
“Onları tamamen yok edeceksin, onlarla ahdetmeyeceksin, onlara acımayacaksın.”
(Tesniye: 7/1-3)
“Ve yayları gençleri yere çalacak ve rahmin semeresine acımayacaklar, gözleri çocukları esirgemeyecek.” (İşaya: 13/15-1
“Mülklerini alacağımız milletlerin yüksek dağlar üzerinde, ve tepeler üzerinde, ve her yeşil ağaç altında ilahlarına ibadet ettikleri bütün yerleri mutlaka harap edeceksiniz.”
(Tesniye: 11/23-25)
Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün. Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın. (Çölde Sayım: 31 /17-18.
MÜRSEL KÖMÜRCÜ EDEBİYAT ÖĞRETMENİ 1 ay önce
GÜZEL. AYDINLATICI ...
Merchantil 3 hafta önce
Olumlu düşünceleri de olsa bir ilahiyatçıdan bu tür bir makale ya da görüş açıklaması beklenirdi!!! Olmayan Tanrı'yı/Allah'ı kanıtlamaya çalışmak ama ne yazık ki bir sonuca varamamak... Cemil Kılıç'a, Richard Dawkins, Sam Harris ve Michael Shermer'ın kitaplarını okumasını öneririm, naçizane...
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
21
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31