Araplaştıramadıklarımızdan mısınız?

Bu yazımızda güncel siyaset dışında bir konudan bahsedeceğiz. Konu siyaset dışı görünmekle beraber aslında günlük hayatımızın içinde olan din ve milliyet ilişkisine ilişkin kısa bir değerlendirme.

Dikkat ettiniz mi bilmem, herkesin olmasa da çok büyük çoğunluğumuzun adı Türkçe değil Arapça. Sebebini hemen herkes biliyor sanırım, halk arasında isim çok önemli, çocukların isimleri kutsal kitabımızdan olmalı denilir oysa bu düşüncenin hiçbir temeli yoktur.

Birincisi İslam’ın da imanın da şartları belirlidir. Bunların içinde Arap ismi almak diye bir şart yoktur.

İkincisi Arap isimlerinin İslam diniyle ilgisi yoktur. Yani İslam’dan sonra Araplar eski isimlerini terk ederek yeni isimler almış değildir. Buna ilişkin birkaç örnek verelim. En başta peygamberin adı İslam’dan önce de sonra da aynıdır. Bu isim İslam’dan tam kırk yıl önce konulmuştur. Ya da soralım: ilk eşi Hatice ismini ne zaman almıştı? Yine dört halife ismini ne zaman almıştı. ? Müslüman olunca adlarını mı değiştirmişlerdi? Veya Bilal Habeşî Müslüman olduğunda adı zaten Bilal değil miydi? Arap isimlerinin kitapta yer almasının nedeni İslam’ın Arap topraklarına inmiş olmasıdır.

İsimlerin kişilerin özelliklerine yansıyacağı hususu ise gerçeklikten uzak bir rivayetten başka bir şey değildir. Kişilerin iyiliği kötülüğü ismiyle değil amelde yani icraatlardadır. Bakınız 40 bin kişinin katili ve terör örgütü elebaşı Öcalan’ın adı Abdullah’tır. Katil, hırsız, gangster, dolandırıcı, rüşvetçilerin her türlü adı vardır. Kişinin adının anlamının iyi güzel olması kişiliğinin iyi ya da kötü olmasına etki eden bir husus değildir. Kaldı ki birçok Arapça ismin anlamı güzel değildir. Örneğin, Hayrünnisa’nın anlamı “kadınların hayırlısı”, Bekir “deve yavrusu”, Buğra “erkek deve”, Ecrin “ücret”, Bilal “ıslak”, Hatice “erken doğan kız çocuğu” anlamlarına gelmektedir.

Diğer bir husus Allah terimi yerine Tanrı teriminin kullanılmasının eleştirilmesidir. Oysa bu terim de Araplar tarafından İslamiyet’ten önce de kullanılan bir terimdir.  Örneğin, değil İslam’ın peygamberin dahi doğumundan önce vefat eden babasının adı Abdullah’tı. Kaldı ki yaratıcının 99 adı olup, Allah bunlardan sadece biridir. Tanrı ise Türkçe bir terim olup, kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık anlama gelmektedir. Bu konuda eksik bilgi sahibi olanlar terimine karşı önyargılı olup, hatta “Allah Tanrı’nın belasını versin” gibi akla ziyan sözler etmektedir.

Netice olarak, bir milleti var eden ve diğerlerinden ayırt eden temel etken din değil dildir. Dilin ilk görülmesi gereken yerlerden biri de kişi isimleridir. Bir dine inanmak o dinin ortaya çıktığı coğrafyadaki toplumların özelliklerini almak değildir. Dinin şartları ortadayken yeni şartlar uydurmak millet kavramını zedeler. Bu noktada Müslümanlar bir millettir denilebilir. Ancak bu husus insanları farklı millet ve dillerde var eden yaratıcıya muhalefetten başka anlama gelmeyecektir. Kaldı ki bunun tamamen ütopik bir durum olduğu İslam toplum ve coğrafyasında geçmişte görülen ve halen yaşanan pratik gerçeklere açıkça aykırıdır. Kaynağı ve doğruluğu belli olmayan rivayetler yerine kutsal kitabın emrettiği gibi “oku”yalım, düşünelim, sorgulayalım, muhakeme edelim. Esenlikler dilerim.

ABD tarihi, emperyal konumu ve Trump dengesizliği

Dünyanın süper devleti olarak nitelenen ABD, iki yüz yıllık bir devlettir.       İspanyollar ile Portekizliler 1492 yılından itibaren Güney ve orta Amerika’yı sömürge edinmeye  başladı. Ardından...

Devlet yönetenlerin önceliği ne olmalı?

Bir devleti yönetenlerin sosyal, ekonomik ve kültürel öncelik anlayışları, o devleti “vezir de eder, rezil de” eder. Toplum yönetimi, bir aile yönetme sorumluluğuyla eşdeğerdir. Bir...

ÖSO’yu alana selefiler bedava!

Türkiye, başlattığı Suriye operasyonuyla birlikte yeni bir 'cihat' problemiyle karşı karşıya. Sadece Batı ve ABD değil, ÖSO'cular da kardeşleri Nusra ve IŞİD'cilerle birlikte; Türkiye'nin...

En büyük düşman ABD…

78 Kuşağı mensubu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ,çok şükür 45 yılı aşkın bir zamandır ABD'nin çirkin yüzünü görüp,emperyalizmin bir numaralı temsilcisi olduğunu farketmiş olduğumuzdan...

Koşa koşa bataklığa!

İktidarın yanlış politikalarıyla Suriye'de yıllardır debelenen Türkiye, şimdi emperyalistlerin kışkırtmalarıyla yeni ve devasa bir bataklığa doğru sürükleniyor. Erdoğan'ın BM'de başlattığı süreç, tam olarak "olabileceklerin...